Modele CloudifierNet – Modele de viziune profundă pentru procesarea artificiala a imaginilor

Odată cu avansarea Inteligenței Artificiale și a procesului de Deep Learning, cu multitudinea de aplicații în special, se dezvoltă un nou domeniu de cercetare – cel al dezvoltării și întreținerii sistemelor automate. Cu această arie specifică de aplicare a inteligenței artificiale, o gamă largă de utilizatori de calculatoare – de la personalul de întreținere IT până la dezvoltatorii de software – vor putea utiliza instrumente de inferență automate și predictive. Aceste instrumente de automatizare vor fi disponibile în viitor pentru o multitudine de sarcini, cum ar fi întreținerea automată cu scop general a aplicațiilor personalizate și a problemelor legate de sistemul de operare. Viziunea noastră este de a cerceta și de a dezvolta sisteme cu adevărat inteligente, capabile să analizeze interfețele utilizatorilor din diverse surse și să genereze inferențe reale și utilizabile, de la analiza arhitecturii la generarea de coduri. Un element cheie al unor astfel de sisteme este acela al detectării și analizei scenei artificiale bazate pe sistemele de Deep Learning a computerului. Modelele de vizualizare a computerelor și în special graficele aciclice direcționate bazate pe module convoluționale, sunt în general construite și instruite pe baza seturilor de date cu imagini naturale. Datorită acestui fapt, modelele se vor dezvolta în timpul procesului de instruire a detectoarelor de imagini naturale, cu excepția modulelor grafice de bază care vor învăța caracteristicile primitive de bază. În lucrarea curentă (LINK), prezentăm principiile de bază ale unei conducte neuronale profunde pentru viziunea pe calculator aplicată scenelor artificiale (scene generate de interfețele utilizator sau similare). În urma unui proces de cercetare și dezvoltare, echipa noastră a obținut un set de concluzii bazate pe experimente și pe marcajul benchmark-ului în comparație cu modelele de viziune avansată implementate cu privire la transferul de cunoștințe.